HISTORIEK

De behandeling van ziekten met massage is een van de oudste natuurgeneeswijzen. Al erg vroeg kwam de mens tot de vaststelling dat massage niet alleen een invloed heeft op de direct behandelde lichaamszone. Ook andere lichaamszones en organen worden door een massage beïnvloed.
In de Chinese geneeskunde kende massage al erg vroeg een groot succes. Voor de Chinezen was massage een middel om de energiestromen in het lichaam te stimuleren en zo ziekten te voorkomen of te genezen.
In Europa bereikte de massage haar hoogtepunt in de Oudheid. Vooral de sportmassage bereikte een erg hoog niveau in deze cultuur waar atleten het ideale voorbeeld waren.
Dankzij de toenemende wetenschappelijke kennis van de laatste eeuwen kon massage verder worden ontwikkeld met behulp van moderne elektronica.

OSCILLERENDE GOLVEN

De zachte weldoende aanraking van de huid door een masseur of een massageapparaat kan inwendige spanningen en krampen verminderen en alleen al daardoor de klachten doen afnemen. Vooral de oscillerende massage met infraroodwarmte laat de bloedvaten uitzetten, waardoor de doorbloeding van het onderliggende weefsel wordt verbeterd. U voelt dit aan als een aangename warmte.
Ook psychische stoornissen kunnen met massage worden behandeld. Iedere psychische stoornis loopt via het ruggenmerg en het vegetatieve zenuwstelsel naar onze organen en spieren. Zo ontstaan de zogenoemde psychosomatische aandoeningen. Deze koppeling kan men echter ook therapeutisch benutten. Massage kan zorgen voor een harmonisering van lichaam en geest. Bovendien worden op dezelfde manier helende stimuli naar de zieke organen gestuurd. Ballaststoffen komen vrij en worden via de versterkte bloedsomloop afgevoerd.
Omdat iedere huidzone via zenuwreflexen is verbonden met onze organen, beïnvloedt de oscillerende massage niet alleen de huid en spieren, maar ook het samenspel van de organen. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor het behouden van een goede gezondheid.

RUGKLACHTEN

Rugklachten komen de laatste jaren erg vaak voor en dat is geen toeval. Lang zitten, staan, bukken en tillen, steeds weer dezelfde lichaamshouding en slechte houdingen zijn iedere dag weer een belasting voor de wervelkolom. Bij een grondige diagnostische analyse blijkt dat 89% van alle rugklachten het gevolg is van dergelijke verkeerde mechanische belastingen. Die leiden dan tot spierkrampen, verhardingen en doorbloedingsstoornissen, wat op zijn beurt dan weer meer pijn veroorzaakt.
Rugklachten zijn de kwaal van deze tijd.
Ieder jaar is iedere werknemer minstens vier en een halve dag afwezig wegens rugklachten. Dat komt overeen met een kwart van alle ziektegevallen en 1 op 5 mensen met vervroegd pensioen.
Rugklachten zijn de duurste kwaal van deze tijd.
De behandeling kost ieder jaar 10 miljard Euro. Nog eens 15 miljard wordt uitgegeven aan ziekteverzuim en vroegtijdige pensionering.
Rugklachten komen ook steeds vaker voor bij jonge mensen.
80,5 % van de mannen en zelfs 85,5 % van de vrouwen tussen 25 en 34 jaar zeggen al eens rugklachten te hebben gehad.

DIEPE INFRAROOD WARMTE

Infrarood warmte zorgt ervoor dat de warmtestralen diep in de huid doordringen. Deze wordt verwarmd en gestimuleerd, zodat de bloedvaten uitzetten en de bloedsomloop wordt gestimuleerd. De warmte zorgt er ook voor dat de poriën worden geopend. Infrarood warmte helpt de huid gezond te houden omdat ze een stimulerende invloed heeft op de bloedsomloop.

MEER ENERGIE DANKZIJ DE MASSAGEMATRAS

Ondanks erg intensieve research is het nog niet helemaal duidelijk waardoor het ouder worden van het menselijk organisme wordt veroorzaakt. Toch kunnen we het verouderingsproces vertragen.
Een kenmerk van het ouder worden is de verminderde activiteit van de inwendige organen, zoals de hormoonklieren, door een verminderde doorbloeding. De oscillerende massagebank wekt reflectorisch een sterkere doorbloeding van de organen op, zodat deze krachtiger worden en zelf voor een betere doorbloeding kunnen zorgen.
Vaak is een regelmatige massage voldoende om deze vicieuze cirkel te doorbreken en ook op uw oude dag voldoende energie te hebben.
Hoe ouder een orgaan is, hoe minder doorbloeding er is. En hoe minder de doorbloeding, hoe sneller het orgaan veroudert.

LYMFESYSTEEM

Stimulering van de lymfestroom
U heeft twee kringloopsystemen. In de bloedsomloop spelen het hart, de longen en de bloedvaten de hoofdrol. Het tweede is het lymfesysteem. Uw lichaam heeft meer lymfen dan bloed en de lymfekanalen zijn langer dan de aders. Het lymfesysteem spoelt stofwisselingsproducten uit het lichaam en elimineert infectueuze organismen. Ze bevatten killercellen, die kiemen vangen en doden. De gemakkelijkste tastbare lymfeknopen bevinden zich achteraan het onderkaaksbeen.

Zo werkt de tweede kringloop

Waar bloed van de aders in de haarvaten vloeit, perst de vaatdruk zuurstof en suikerhoudende vloeistof door de celwanden van de aders in de lymfevaten en ontstaat er lymfevocht. Zuurstof en suikers voeden de cellen. Celafval zoals melkzuur en stofwisselingsproducten komen gedeeltelijk in het bloed terecht.  De rest vloeit met de lymfe eerst door de filterende lymfeknopen, dan door de Ductus thoracicus (voornaamste lymfvat) ook in het bloedsysteem. Door het gebruik van het massagebed van HHP wordt uw tweede kringloop beter gestimuleerd.

VOETREFLEXMASSAGE

De voetreflexzonetherapie gaat uit van de veronderstelling dat de voeten een mini evenbeeld zijn van het hele lichaam en de organen. De verschillende lichaamsdelen en organen komen overeen met welbepaalde voetzones. Via bepaalde zenuwbanen is het mogelijk om door een massage van de voetzolen verschillende organen te beïnvloeden en het lichaam in harmonie te brengen.

CONTRA-INDICATIES

Zijn er nevenwerkingen?
De oscillerende massagebank met infrarood warmte behoort tot de regulatietoepassingen, d.w.z. door het benutten van de natuurlijke lichaamsfuncties ondersteunen en genezen.
Ook bij studies naar de correcte toepassing zijn geen nevenwerkingen geconstateerd. De oscillerende massage heeft een uitgesproken positieve invloed op het organisme. 
Er zijn geen absolute contra-indicaties!
We adviseren een arts te raadplegen voor bepaalde contra-indicaties voordat u de oscillerende massagebank langere tijd gebruikt: dragers van elektronische implantaten, zwangere vrouwen en patiënten met acute aandoeningen.
De massage is pijnloos.
Een voorbijgaande toename van de klachten tijdens de therapie wijst op het activeren van de stofwisseling en is dus een positief teken. 
 

Registraties

Ingeschreven in het Register voor Licentiehouders van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) met licentienummer 2.060208 met als professie Natuurgeneeskundige en Energetische Therapie.
Inschrijving bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en register TCZ, Tuchtrecht Complementaire zorg
Licentiehouder heeft zich onderworpen aan de voor de VBAG geldende beroepscode en gedragsregels en het RBCZ klacht- en tuchtrecht.
Geregistreerd bij Zorgverzekeraars met zorgverlener AGB codes
Registratiekamer(persoonsregister)
Inschrijving K.v.K. 32095848
BTWnr. NL001256641B19

Betalingsvoorwaarden

Contact

Renswoudsestraatweg 13a, 6741 ME Lunteren 

Uitsluitend op afspraak:
Carla Böhler-van Baren
Telefoon: 0031 (0) 6 23 022 579
Email: [email protected]

Logo

­