M.A.R.S. III de nieuwe revolutie in energetische geneeskunde!MarsIII

M.A.R.S. III is de nieuwste technologie speciaal ontwikkeld voor biocommunicatie met het fijnstoffelijk informatieveld. Binnen enkele minuten testen wij de fijnstoffelijke informatie van organen, hormonen, belastingen, allergieën, toxinen, infecties, meridianen, emotioneel/mentale factoren, oorzaken, tekorten (vitaminen, mineralen), therapiemiddelen, homeopathie en nog veel meer.......

Uitgangspunt bij de analyse en behandeling in de energetische geneeskunde is dat ieder mens is omgeven door een electro/magnetisch veld. Ook al is dit veld voor ons oog onzichtbaar, professionals in de complementaire geneeskunde weten inmiddels dat blokkaden en storingen in dit veld de oorzaak zijn van ziekten en symptomen op lichamelijk niveau en van gedrag.

M.A.R.S. III biedt u de mogelijkheid voor een snelle holistische diagnose, die zich niet alleen op het lichamelijke niveau richt en enkel de symptomen in aanmerking neemt, maar die zich richt op het geheel van lichaam en geest.

Registraties

Ingeschreven in het Register voor Licentiehouders van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) met licentienummer 2.060208 met als professie Natuurgeneeskundige en Energetische Therapie.
Inschrijving bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en register TCZ, Tuchtrecht Complementaire zorg
Licentiehouder heeft zich onderworpen aan de voor de VBAG geldende beroepscode en gedragsregels en het RBCZ klacht- en tuchtrecht.
Geregistreerd bij Zorgverzekeraars met zorgverlener AGB codes
Registratiekamer(persoonsregister)
Inschrijving K.v.K. 32095848
BTWnr. NL001256641B19

Betalingsvoorwaarden

Contact

Renswoudsestraatweg 13a, 6741 ME Lunteren 

Uitsluitend op afspraak:
Carla Böhler-van Baren
Telefoon: 0031 (0) 6 23 022 579
Email: [email protected]

Logo

­