BIORESONANTIE THERAPIE VAN DE TOEKOMST met de PS 1000 Polar

polar1000

Bij bioresonantie draait alles om trillingen. Zoals ieder deeltje in het universum bestaat ook de mens uit onderdelen die ieder hun eigen trilfrequentie hebben. Cellen, weefsels en organen hebben elektromagnetische eigenschappen. De elektrische stroompjes (trillingen) kunnen buiten het lichaam worden gemeten. Elke lichaamscel heeft zijn eigen frequentie.

Bij bioresonantie worden deze trillingen opgespoord en verstoorde trillingen hersteld door middel van het toezenden van de juiste trilfrequenties. Wanneer het lichaam uit balans is kan de energie niet meer doorstromen. Organen werken niet meer zoals het hoort. Er ontstaan klachten en ziekte kan het gevolg zijn.

De therapie

De behandeling geschiedt vervolgens in een aantal sessies waarbij de cliënt gekoppeld wordt aan het bioresonantieapparaat, zodat de juiste, herstellende elektromagnetische trillingen doorgegeven kunnen worden. Ze ondersteunen het immuunsysteem en beschermen het lichaam tegen ongunstige invloeden en aandoeningen. Allerlei klachten/blokkades kunnen worden opgespoord en behandeld; o.a. chronische vermoeidheid, candida, hypoglycemie, allergieën, maag- en darmklachten, spier- en gewrichtsklachten, pijnklachten, migraine, slaapstoornissen, onrust, nervositeit etc. etc. De resultaten zijn zeer positief. Bioresonantie is een patiënt vriendelijke therapie, die pijnloos is en daarom ook voor kinderen een ideale therapiemethode.

DE BIORESONANTIE THERAPIE IS ER OP GERICHT HET LICHAAM AAN TE ZETTEN TOT HERSTEL. ZOWEL ACUTE ALS CHRONISCHE KLACHTEN KUNNEN WORDEN BEHANDELD!

Bioresonantieapparatuur volgens Paul Schmidt. De oudste vorm van bioresonantie is zonlicht. Als licht in de vorm van een elektromagnetische golf met een bepaalde frequentie in contact komt met onze huid worden reguleringsprocessen op gang gebracht, zoals bijv. de vorming van pigment en vitamine D. Het ligt voor de hand dat naast de frequentie van ultraviolet licht vele andere frequenties een organisme beïnvloeden. In de medische terminologie betekent bioresonantie het zoeken naar en de "afgifte" van al die frequenties, die voor het stimuleren en het daarop volgende reguleringsproces van het organisme noodzakelijk zijn.

Rayocomp PS 1000 polar

De nieuwe Rayocomp PS 1000 polar is een enorme sprong vooruit op het gebied van de bioresonantietheorie van Paul Schmidt. Rayocomp PS 1000 polar is voor het eerst een echt multitalent voor de trillingsgeneeskunde.

In de praktijk wordt tevens gewerkt volgens de methodiek van Manfred Denecke, Bioresonantie Analyse Therapieën (B.A.T.)

Gebruik deze link voor meer informatie over B.A.T., een nieuw venster wordt geopend.

Registraties

Ingeschreven in het Register voor Licentiehouders van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) met licentienummer 2.060208 met als professie Natuurgeneeskundige en Energetische Therapie.
Inschrijving bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en register TCZ, Tuchtrecht Complementaire zorg
Licentiehouder heeft zich onderworpen aan de voor de VBAG geldende beroepscode en gedragsregels en het RBCZ klacht- en tuchtrecht.
Geregistreerd bij Zorgverzekeraars met zorgverlener AGB codes
Registratiekamer(persoonsregister)
Inschrijving K.v.K. 32095848
BTWnr. NL001256641B19

Betalingsvoorwaarden

Contact

Renswoudsestraatweg 13a, 6741 ME Lunteren 

Uitsluitend op afspraak:
Carla Böhler-van Baren
Telefoon: 0031 (0) 6 23 022 579
Email: [email protected]

Logo

­