Een belangrijke pijler in de diagnose van een probleem is het gebruik van het bioresonantie-apparaat.

Wat doet het bioresonantie apparaat?

Door het hele lichaam loopt een net van meridianen, ook wel energiebanen genoemd. Elke meridiaan staat in verbinding met een orgaan in het lichaam. Uit onderzoek is gebleken dat de elektrische weerstand van deze banen lager is dan de weerstand van het omringende weefsel. Deze weerstand wordt gemeten door op een acupunctuurpunt een niet voelbaar stroompje te sturen. Als een orgaan niet in orde is, dan wordt op het bijpassende acupunctuurpunt een andere weerstand gemeten dan wanneer het orgaan gezond is. Door een intensieve meting wordt snel en pijnloos een overzicht gegeven van de energiebalans. Zo kan men in een vroeg stadium een niet goed functionerend orgaan opsporen.

Iedere vorm van materie bestaat uit energie en deze energie straalt hij ook uit.

Materie is gecomprimeerde energie en straalt energie uit.

Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen, enz. Iedere stof heeft zo zijn eigen kenmerkende karakter.

Dit individuele energetische karakter van een stof wordt ook wel 'het frequentiespectrum' genoemd.

Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk om ons er ook van bewust te zijn dat het lichaam alleen kan reguleren en functioneren als er communicatie plaatsvindt tussen de cellen onderling. Deze communicatie (informatie-uitwisseling) tussen de cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties.

In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan elke cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren.

Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd.

Zodra de communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd en opname van nutriënten verstoord. Uiteindelijk kunnen hierdoor ziektesymptomen ontstaan zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz.

Bij behandeling met de bioresonantie worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en onderliggende oorzaken van ziekten uitgeschakeld. Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld.

Het doel van de therapie is: Ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

De lichaamseigen regulatie wordt weer op gang gebracht zodat het lichaam zich kan herstellen!

Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard van de klacht (chronisch of acuut), leeftijd, medicijngebruik, etc.

Registraties

Ingeschreven in het Register voor Licentiehouders van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) met licentienummer 2.060208 met als professie Natuurgeneeskundige en Energetische Therapie.
Inschrijving bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en register TCZ, Tuchtrecht Complementaire zorg
Licentiehouder heeft zich onderworpen aan de voor de VBAG geldende beroepscode en gedragsregels en het RBCZ klacht- en tuchtrecht.
Geregistreerd bij Zorgverzekeraars met zorgverlener AGB codes
Registratiekamer(persoonsregister)
Inschrijving K.v.K. 32095848
BTWnr. NL001256641B19

Betalingsvoorwaarden

Contact

Renswoudsestraatweg 13a, 6741 ME Lunteren 

Uitsluitend op afspraak:
Carla Böhler-van Baren
Telefoon: 0031 (0) 6 23 022 579
Email: [email protected]

Logo

­