bachbloesemDe Bach Bloesem Remedies

De Bach bloesem remedies zijn genoemd naar dr. Bach, die deze natuurlijke medicijnen ontwikkelde.
Hij ontdekte dat stoffen uit wilde bloemen en planten invloed kunnen uitoefenen op hoe mensen in het leven staan.
De Remedies zijn er dan ook op gericht om negatieve emoties en karaktertrekken om te zetten in een positieve levensinstelling.
Er zijn verschillende Bloesems die ieder een eigen uitwerking hebben.

De therapie

De therapie bestaat uit het innemen van druppels. De druppels zitten in kleine pipetflesjes. De druppels moeten enkele keren per dag worden ingenomen. De therapie is erop gericht de cliënt in een goed emotioneel evenwicht te brengen. Voor extreme emoties zijn er de Rescue druppels en de Rescue Cream, die onmiddellijk gebruikt kunnen worden als zich noodgevallen voordoen.

Registraties

Ingeschreven in het Register voor Licentiehouders van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) met licentienummer 2.060208 met als professie Natuurgeneeskundige en Energetische Therapie.
Inschrijving bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en register TCZ, Tuchtrecht Complementaire zorg
Licentiehouder heeft zich onderworpen aan de voor de VBAG geldende beroepscode en gedragsregels en het RBCZ klacht- en tuchtrecht.
Geregistreerd bij Zorgverzekeraars met zorgverlener AGB codes
Registratiekamer(persoonsregister)
Inschrijving K.v.K. 32095848
BTWnr. NL001256641B19

Betalingsvoorwaarden

Contact

Renswoudsestraatweg 13a, 6741 ME Lunteren 

Uitsluitend op afspraak:
Carla Böhler-van Baren
Telefoon: 0031 (0) 6 23 022 579
Email: [email protected]

Logo

­