Agenda: 

Datum tijd  Plaats  Locatie activiteit
        Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland.
         
         
         

Ziet u een activiteit of bijeenkomst waar u aan wilt deelnemen, dan kunt u zich inschrijven met behulp van onderstaand formulier.

Inschrijven workshop - training

Vul uw voornaam in AUB

Please let us know your name.

Vul uw achternaam in AUB

Please let us know your email address.

Please write a subject for your message.


Ongeldige invoer

Controleer of uw mailadres juist is ingevuld, anders kunnen wij geen contact met u opnemen.
Ongeldige invoer

Adviesbureau CHB - Consultancy Health & BodyPasfoto van Carla

Praktijk 

Renswoudsestraatweg 13a

6741 ME Lunteren 

Afspraken

Uitsluitend op afspraak:

Telefoon:

0031 (0) 6 23 022 579

Email:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Routebeschrijving:

Stuur ons een bericht en vul ons contact formulier in, wij reageren zo snel mogelijk.

Wij gaan discreet met uw persoonsgegevens om. Er worden geen gegevens verstrekt of verkocht aan andere partijen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Vul uw voornaam in aub
Ongeldige invoer
Vul uw achternaam in AUB
Vul een geldig email adres in AUB
Ongeldige invoer

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Wat betekent Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Complementaire Geneeswijzen:

De gezondheidstherapeut is de beoefenaar van de authentieke natuurgeneeskunde, d.w.z. dat men teruggaat naar de basisprincipes van Hippocrates en Galenus, maar geactualiseerd volgens de moderne medische wetenschappen. De boeiende opleiding tot Gezondheidstherapeut is CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) geaccrediteerd en voldoet in Nederland aan de PLATO (Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie) eindtermen, zodat terugbetaling door de zorgverzekering mogelijk is. De beroepstitel is wettelijk beschermd.

Soms is men familiaal belast of heeft men een zwakke constitutie en immuniteit, waardoor men vatbaarder is voor ziekten. Het is niet voor iedereen mogelijk om meteen de gezondheid in eigen hand te nemen. Sommige hebben begeleiding of een behandeling nodig. Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die van binnenuit werkt en het zelfgenezend mechanisme op natuurlijke wijze of met natuurlijke middelen stimuleert. Natuurgeneeskunde is de oudste en de meest bekende vorm van complementaire zorg. Natuurgeneeskunde is een holistische benadering van mensen die ziek of uit balans zijn en behandeld worden op een persoonlijke wijze en met natuurlijke middelen. Complementaire behandelwijzen zijn therapieën en behandelingen die aanvullend op de reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet.

Wat verstaat men onder Gezondheidsadviezen:
Echte gezondheid heeft in feite weinig te maken met uw concrete fysieke of mentale gesteldheid. Alles draait om uw fysieke, mentale, sociale en spirituele welzijn. Als deze vier dimensies in harmonie zijn, zult u zich werkelijk gezond voelen. Hierover krijgt u aangepaste “lifestyle adviezen”.

Psycho-sociale begeleiding:
Mensen leren om met deze criteria goed om te gaan betekent ook:

  1. Gezond en gevarieerd eten met aanvullende nutriënten, vetzuren etc.
  2. Voldoende lichaamsbeweging en voldoende slaap
  3. Minstens anderhalve liter water drinken per dag
  4. Ontspanning naast inspanning, negatieve stress buiten de deur houden
  5. Doen wat je leuk vindt (werk of anders) en je hebt een duidelijk doel in je leven

Natuurgeneeskundige en metingen van het lichaam:
Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, afgestemd op de cliënt en de hulpvraag.

Tijdens de intake, eerste consult, wordt er een gedetailleerd beeld van de klachten gemaakt. Aan de hand van de voorgeschiedenis van uw klachten, de testen en onderzoeken, wordt er een advies/behandelplan opgesteld. Bij het eerste consult wordt de cliënt getest op straling, allergenen, orgaanfuncties, virussen, bacteriën, schimmels, etc. Tevens wordt er een ESP scan gemaakt. Daarna volgt een eerste behandeling, eventueel met bioresonantie om het lichaam voor te bereiden op vervolgbehandelingen. De totale behandelingsduur kan een blok zijn van meerdere consulten voor het behalen van resultaat. De behandeling geschiedt vervolgens in een aantal sessies waarbij de cliënt zo nodig aangesloten wordt aan een bioresonantieapparaat, zodat de juiste, herstellende frequenties/trillingen doorgegeven kunnen worden. Deze ondersteunen het immuunsysteem en beschermen het lichaam tegen ongunstige invloeden en aandoeningen. Allerlei klachten en blokkades kunnen worden opgespoord en behandeld; o.a. chronische vermoeidheid, candida, hypoglycemie, allergieën, maag- en darmklachten, spier- en gewrichtsklachten, pijnklachten, migraine, slaapstoornissen, onrust, nervositeit etc. etc.

De resultaten zijn zeer positief.

Bioresonantie is een patiëntvriendelijke therapie, die pijnloos is en daarom ook voor kinderen een ideale therapiemethode.

DE BIORESONANTIE THERAPIE IS ER OP GERICHT HET LICHAAM AAN TE ZETTEN TOT HERSTEL. ZOWEL ACUTE ALS CHRONISCHE KLACHTEN KUNNEN WORDEN BEHANDELD!

Alle therapieën kunnen verschillen in behandeling, tijd, frequentie en middelen.

Doeleinden van de persoongegevens die door mij worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van van het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht: Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn: De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim: Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheinhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingplicht gebonden.

4. Minderjarigen: Indien de cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hen uitoefenen of van zijn/haar voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde enstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, alsmede indien de cliënt ook na weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Wij gaan discreet om met persoonsgegevens en worden niet gebruikt of verkocht aan andere partijen.

 

 

Subcategorieën

Registraties

Register Beroepsoef. Complementaire Zorg/Tuchtrecht Complementaire Zorg nr. 911494R
V.B.A.G. Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze nr. 2060208
Zorgverlenersnummer: AGB code 90032157
Praktijkcode 90011084
Registratiekamer(persoonsregister): m1390741
Inschrijving K.v.K. 32095848
BTWnr. NL001256641B19

Betalingsvoorwaarden

  

Contact

Renswoudsestraatweg 13a, 6741 ME Lunteren 

Uitsluitend op afspraak:
Carla Böhler-van Baren
Telefoon: 0031 (0) 6 23 022 579
Email: [email protected]

Logo

­